Göteborg 22 Februari 2023, 08.30-09.30 (frukost serveras från 08.00) - 09.30

Marknadsföringsrätt: Miljö- och hållbarhetspåståenden

Wistrand Advokatbyrå välkomnar Dig till ett seminarium om miljö- och hållbarhetspåståenden i marknadsföring.

Att framhäva sitt miljö- och hållbarhetsarbete är idag närmast en självklarhet för många organisationer. Konsumenter blir allt mer medvetna om att deras konsumtionsvanor har en miljöpåverkan och därmed har användandet av olika miljö- och hållbarhetspåståenden fått ett betydande kommersiellt värde.

Samtidigt ställer marknadsföringslagstiftningen höga krav på den som använder sådana påståenden och risken för anklagelse om s.k. greenwashing ökar.

Vi bjuder in till ett frukostseminarium med Wistrands partner Erik Ullberg. Under seminariet kommer följande att diskuteras:
– Grundläggande krav enligt marknadsföringslagstiftning
– Tillsyn, praxis och riktlinjer
– Åtgärder som begränsar risken för greenwashing

Seminariet vänder sig till dig som ansvarar för företagets kommunikation eller arbetar med marknadsföring och kommunikation.

Tid: 22 Februari 2023, 08.30-09.30 (frukost serveras från 08.00) - 22 Februari 2023, 09.30

Plats: Mårten Krakowgatan 2, Våning 15

O.s.a: Senast den 17 februari