Göteborg 06 Mars 2019, 07:30 - 09:00

Seminarium gällande upphandling och sekretess

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad princip som ska skapa transparens i kommuners, landstings och myndigheters verksamheter. Denna princip blir extra viktig i upphandlingssammanhang då den får en direkt verkan på möjligheten att kontrollera att upphandlingen gått rätt till och att konkurrensen mellan anbudsgivarna har varit rättvis. I vissa fall ska delar av anbuden omfattas av sekretess för att skydda anbudsgivarens affärsverksamhet.

Välkommen till ett frukostseminarium där Gustav Knopp från Wistrands upphandlingsgrupp går igenom hur en sådan bedömning går till och vilka krav som uppställs för att ett anbud ska, och inte ska, omfattas av sekretess.

Vid frågor, kontakta Malin Johannesson.

Varmt välkommen!

Tid: 06 Mar 2019, 07:30 - 09:00

Plats: Lilla Bommen 1, Göteborg