Wistrand Advokatbyrå 29 November 2023, 18.30 - 20.00

Seminarium: Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar – Hur kommer M&A processer att påverkas?

Wistrand Advokatbyrå välkomnar dig till ett seminarium där vi ger en överblick över den nya lagstiftningen kring granskning av utländska direktinvesteringar ur ett praktiskt perspektiv.

En ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar (foreign direct investment, FDI) träder ikraft 1 december 2023. Syftet med den nya FDI-lagen är att hindra utländska direktinvesteringar som inverkar skadligt på Sveriges säkerhetsintressen.
Svenska och EU-baserade investerare kommer också att behöva anmäla investeringar i skyddsvärd verksamhet, även om syftet med lagen är att reglera utländska direktinvesteringar.
FDI-lagen kommer att tillämpas på företagsförvärv och andra investeringar som genomförs från och med 1 december 2023 eller senare (även om avtal ingåtts före den 1 december 2023). FDI-lagen kommer att få stor påverkan vid förvärv och investeringar i svenska företag.

Wistrand Advokatbyrå välkomnar dig till ett seminarium där vi ger en överblick över den nya lagstiftningen ur ett praktiskt perspektiv. Vi går bl.a. igenom följande:
– Verksamheter och investeringar som omfattas av FDI-lagen
– Översikt över granskningsförfarandet, sanktioner
– Hantering av inhemska transaktioner
– Hur påverkas tidplanen för affärens slutförande?
– Oklarheter och utmaningar

Som en särskild programpunkt kommer vår samarbetspartner CMS Hasche Sigle att berätta om erfarenheterna med FDI-lagstiftningen i andra EU-länder, särskilt Tyskland. En intressant erfarenhetsrapport som kan ge indikationer på hur den nya svenska lagstiftningen kommer att påverka M&A transaktioner i Sverige.

Medverkande
Robert Kullgren – Partner, Wistrand Advokatbyrå
Sascha Schaeferdiek – Partner, Wistrand Advokatbyrå
Kai Neuhaus – Partner, CMS Hasche Sigle (Bryssel)

Varmt välkomna på mingel och buffé från 17.30. Seminariet startar 18.30.

Tid: 29 November 2023, 18.30 - 29 November 2023, 20.00

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm

O.s.a: 23 november