Stockholm 25 Mars 2020, kl. 17.30

Inställt - Skatt på trekvart: Ägarfördelning i ”startups”, ur ett skatte- och bolagsrättsliga perspektiv

Seminiariet är inställt – nytt datum kommer!

 

Välkommen till kvällsseminarium och mingel! Vid detta tillfälle fokuserar vi på frågeställningar kopplat till ägarfördelning i ”startups”, ur ett skatte- och bolagsrättsliga perspektiv.

Vi kommer bl.a. att behandla
– grundläggande skatterättsliga begrepp såsom fåmansföretag, kvalificerade andelar och utomstående ägare,
– omfördelning av aktier mellan grundare efter att bolaget är bildat,
– att ta in nya delägare efter att bolaget är bildat,
– Sweat Equity (att få betalt i aktier för utförda tjänster), samt
– möjligheter att begränsa och återställa utspädning av grundare.

Seminariet pågår kl. 17.30 -18:45. Efter seminariet finns tid för nätverkande. Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.

Tid: 25 Mars 2020, kl. 17.30

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, våning 7

O.s.a: Senast torsdag 19 mars