14 Juni 2022, 08.30 - 09.30

Skatt på trekvart: Höjd procent och stängd gräns – 3:12-reglerna och utflyttningsskatt under utredning!

Välkommen till Wistrands frukostseminarium ”Skatt på trekvart”. Den här gången tar vi upp de av regeringen nyss tillsatta utredningarna om dels s.k. exit-skatt (Dir. 2022:45), dels de särskilda reglerna om beskattning av utdelning och kapitalvinst på aktier i ägarledda fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna (Dir. 2022:44).

Införandet av en exit-skatt har diskuterats under en längre tid, bl.a. har Skatteverket lagt fram egna förslag om detta. Nu har även regeringen tillsatt en utredning med syftet att fysiska personer, som flyttar ut och upphör att vara skattskyldiga i Sverige, ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats i Sverige.

3:12-reglerna är viktiga bl.a. för att stimulera entreprenörskap men har kritiserats för att vara för generösa. Reglerna har över tid blivit mycket komplicerade och rättstillämpningen är oförutsebar. Syftet med den nu aktuella utredningen är bl.a. att analysera om reglerna kan förenklas, t.ex. genom justering av skattesatsen (för närvarande 20 %) på den del av utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Vid seminariet går vi igenom direktiven och analyserar tänkbara lagförslag som utredningarna kan komma att föreslås.

När: tisdag den 14 juni 2022 kl. 08.45-09.30. Frukost serveras från kl. 08.30
Adress: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 vån 7, Stockholm
OSA: senast söndag den 12 juni 2022

Seminariet är en del i Wistrands föreläsningsserie ”Skatt på trekvart”.

Självklart går det bra att även ta med en kollega!

Tid: 14 Juni 2022, 08.30 - 09.30

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, vån 7, Stockholm

O.s.a: senast söndag den 12 juni 2022