Wistrand Advokatbyrå 20 Februari 2020, kl 12.00-13.00.

Skatt på trekvart: Nya ränteavdrags-begränsningsreglerna och Skatteverkets blankett N9

Wistrands skattegrupp har nöjet att bjuda in dig och dina kollegor till en kostnadsfri föreläsningsserie under året – Skatt på trekvart.

Vårens första seminarium:
Nya ränteavdragsbegränsningsreglerna och Skatteverkets blankett N9

Vi behandlar de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna, och då särskilt i ljuset av Skatteverkets blankett N9 och utjämningsmöjligheter via koncernbidrag.

Seminariet är en del i Wistrands lunchföreläsningsserie ”Skatt på trekvart” och startar kl.12.00 och pågår en timme.

 

Kommande seminarier
SAVE THE DATES!

Inbjudningar kommer att skickas ut cirka tre veckor innan tillfällena i mars och maj, men boka redan nu in de datumen i din kalender.

Onsdagen den 25 mars (kväll) 
Initiala ägarfördelningen i ”startups” och senare förändringar – skatte- och bolagsrättsliga konsekvenser och hur hantera dessa. Även frågan om ”sweat equity”, att få betalt i aktier för utförda tjänster, ur ett skatte- och bolagsrättsligt perspektiv.

Onsdagen den 6 maj (lunch)
Generationsskifte och utomstående ägare i fåmansföretag i ljuset av 57 kap 4 a § IL

Tid: 20 Februari 2020, kl 12.00-13.00.

Plats: Regeringsgatan 65, våning 7

O.s.a: Senast fredag 14 februari 2020