Webbinarium 24 Mars 2021, 09.00 - 24 Mars 2021, 10.00

Värdehöjande åtgärder inför ett ägarskifte - Fokus: Entreprenad & infrastruktur

WISTRAND & CORPTRADE BJUDER IN TILL WEBBINARIUM

Corptrades VD och grundare Claes-Henrik Bjuhrberger går tillsammans med Wistrands advokater Johannes Wårdman och Tobias Svadling igenom hur bolag och ägare kan förbereda sig inför ett ägarskifte / en försäljning.

  • Hur ser transaktionsmarknaden i branschen ut (hur aktiva är köparna)?
  • Hur kan du öka ditt entreprenad-/infrastrukturbolags värde?
  • Hur ser köparna på befintliga och icke-befintliga entreprenadavtal?
  • Hur har tidigare säljare i branschen upplevt transaktionsprocessen?

Corptrade och Wistrand har båda lång och bred erfarenhet av ägarskiften och har tillsammans i närtid gemensamt genomfört ett antal transaktioner inom just entreprenad- och infrastrukturbranschen, t.ex. försäljningen av Samgräv och försäljningen av Mikaels Grävtjänst.

Tid: 24 Mars 2021, 09.00 - 24 Mars 2021, 10.00

O.s.a: 23 mars 2021