ONLINE 19 Oktober 2021,

Wistrand medverkar på Marknadschefskongressen 2021

Wistrand är partner till Marknadschefskongressen 2021 (digital) den 19 oktober.

Du har via oss möjlighet att boka fribiljett till dig och dina kollegor via www.marknadschefskongressen.se

Under en heldag får du inspiration av flera av Sveriges främsta talare, möjlighet att nätverka digitalt och ta del av tips och råd av ett tjugotal utställare. Exempel på talare är; Lottie Knutson, Erik Modig, Göran Adlén, Heléne Arvidsson, Micke Darmell, Cecilia Perlind och många fler.

Från Wistrand kommer Jeanette Jönsson och Tobias Bratt prata om ämnet ”Nya marknadsrättsliga regler – GDPR 2.0?”. Från och med den 28 maj 2022 kommer nya regler att gälla på konsumenträttens område, vilket kommer få betydelse för hur företag arbetar med sin marknadsföring. Dessa nya regler syftar till att modernisera EU:s nuvarande konsumentskydds-regler genom att öka skyddet för konsumenter och effektivisera den inre marknaden. Bland annat kommer det introduceras en möjlighet för EU:s medlemsstater att utdöma böter om 4 procent av företags omsättning vid händelse av vissa överträdelser.

Vi reder ut innebörden av det nya regelverket och vad man som företag bör tänka på för att möta de nya strängare kraven.