Online 01 Sept 2020, Klockan 15.00-16.00

Wistrand på Gothenburg Tech Week 2020: Transformation of the mobility landscape – legal challenges and opportunities

Wistrand Advokatbyrå är värd den 1 september 2020 kl. 15.00-16.00 för webinariet Transformation of the mobility landscape – legal challenges and opportunities.

Autonoma fordon och olika typer av mobilitetstjänster (Mobility-as-a-Service) håller på att förändra vårt samhälle i grunden och skapar förutsättningar för effektivare resursutnyttjande med minskad klimatpåverkan. Det är en spännande och positiv utveckling där ny teknik och nya affärsmodeller skapar möjligheter för nya företag att etablera sig på marknaden, men utmanar även såväl befintliga aktörer som gällande regelverk.

Under webinariet kommer Hendrik Kangasmuukko och Jeanette Jönsson från Wistrand att tillsammans med Kristina Andersson från RISE (Research Institutes of Sweden) att gå igenom ett antal utmaningar och möjligheter avseende regelverket kring autonoma fordon och mobilitetstjänster. Vad krävs för att Sverige ska ligga i framkant inom området? Är det tekniken och affärsmodellerna eller rent av regelverket som måste anpassas? Eller krävs helt enkelt en kombination? Vad är din uppfattning?

Webinariet är en del av Gothenburg Tech Week som i år genomförs för sjätte året i rad. Gothenburg Tech Week som riktar sig till alla som är intresserade av teknik och entreprenörskap.

Webinariet riktar sig till en internationell publik och kommer därför att hållas på engelska.

Tid: 01 Sep 2020, Klockan 15.00-16.00

O.s.a: Anmäl dig via länk nedan