Alexander Gottsén

Advokat / Specialist Counsel Stockholm

Direkt: +46 8 50 88 02 00 Mobil: +46 724 69 90 20 alexander.gottsen@wistrand.se

Alexander Gottsén är specialiserad på EU- och konkurrensrätt, regelefterlevnad (compliance), regulatoriska frågor samt offentlig upphandling. Alexander arbetar huvudsakligen med konkurrensrättsliga frågeställningar i samband med kommersiella avtal samt rådgivning kring företagsöverlåtelser och förvärvskontroll. Alexander har även omfattande erfarenhet av avtalsskrivning samt strategisk rådgivning kring regelefterlevnad.

Erfarenhet
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå 2022-
  • Bolagsjurist, SAS, 2011-2021
  • Biträdande jurist/advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2007-2010
  • Tingsnotarie, Stockholms Tingsrätt, 2005-2007
  • Biträdande jurist, DLA Nordic, 2002-2005
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2001
  • Fil. kand., Stockholms universitet, 2001
Språk

Svenska, Engelska

Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund, 2010-2011