Alexandra Svensson

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 71 Mobil: +46 708 32 34 02 alexandra.svensson@wistrand.se

Alexandra Svensson arbetar främst med insolvensförfaranden och rådgivning avseende rekonstruktion, borgenärsskydd och samtliga andra typer av insolvensrättsliga ärenden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Bolagsjurist, Miroi AB,  2016-2019
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala Universitet, 2016
Språk

Svenska, engelska