Anders Lindskog

Advokat Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 04 Mobil: +46 709 50 72 55 anders.lindskog@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Anders Lindskog är specialiserad på att företräda svenska och internationella klienter i kommersiella tvistesituationer. Han agerar regelbundet ombud såväl i domstol som i skiljeförfaranden och har särskild erfarenhet av tvister rörande bolagsrättsliga frågor, kommersiella avtal, företagsöverlåtelser, professionsansvar samt entreprenad.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2013-
  • Adjungerad ledamot, Hovrätten för Västra Sverige, 2017-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2013
  • Biträdande jurist, Hannes Snellman,  2011-2012
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2010-2011
  • Biträdande jurist, Hannes Snellman, 2009-2010
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2009
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2013
  • Swedish Arbitration Association (SAA)
  • Young Arbitrators Sweden (YAS)