Anders Öhlin

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 13 Mobil: +46 761 15 10 13 anders.ohlin@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Anders Öhlin är specialiserad på kommersiell tvistlösning och uppträder som ombud i svenska domstolar samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Han har erfarenhet av tvister inom en rad olika branscher, såsom försäkring, finansiella tjänster, IT, Life Sciences samt fastighet och entreprenad.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2016-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2016
  • Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 2012-2013
  • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 2011-2012
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2011
Utbildning

Jur. kand., Uppsala universitet, 2010

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2016
  • Swedish Arbitration Association (SAA)
  • Young Arbitrators Sweden (YAS)