Anna Olofsson

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +468 50 73 00 04 Mobil: +46 761 15 10 04 anna.olofsson@wistrand.se

Anna Olofsson arbetar huvudsakligen med GDPR och annan integritetsskyddslagstiftning, IT och telekom samt allmän avtals- och bolagsrättslig rådgivning.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021 –
  • Jurist, Integritetsskyddsmyndigheten, 2020
  • Beredningsjurist, Stockholms tingsrätt, 2020
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, 2018-2019
  • Handläggare, Migrationsverket, 2017-2018
  • Praktikant, Sveriges ständiga representationen vid Europarådet, 2016
Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2016
  • Utbytesstudier vid University of Technology Sydney (UTS), Australien, 2015
Språk

Svenska, engelska, spanska