Bo Svensson

Skattekonsult Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 66 Mobil: +46 708 28 32 93 bo.svensson@wistrand.se

Expertis

Skatterätt

Bo Svensson är specialiserad på skatterätt, med särskild inriktning på beskattning av ägarledda företag samt skatteprocesser. Bo är universitetslektor i skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg och har skrivit ett stort antal publicerade artiklar gällande skattefrågor vid obestånd, beskattning av handelsbolag och fåmansföretagsbeskattning.

Erfarenhet
  • Skattekonsult, Wistrand Advokatbyrå, 1999-
  • Universitetslektor i skatterätt, Göteborgs Universitet, 1983-
  • Skatteverket, 1981-1983
Utbildning
  • Företagsjurist, 1983
Språk

Svenska, engelska