Carl Näsholm

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 19 Mobil: +46 709 50 72 19 carl.nasholm@wistrand.se

Carl Näsholm är specialiserad inom IT- & telekom samt kommersiella avtal. Carl har stor erfarenhet inom det finansregulatoriska området med särskilt fokus på större IT-outsourcingprojekt. Carl har även stor erfarenhet av och biträder i integritetsskyddsfrågor, upphandling av hård- och mjukvara, molntjänster, nyttjanderättsfrågor samt andra frågor och avtal inom teknikområdet.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2019-2020
  • Senior bolagsjurist, Länsförsäkringar AB (publ), 2012-2019
  • Senior Legal Counsel, Accenture AB, 2010-2012
  • Advokat, Setterwalls Advokatbyrå, 2008-2010
  • Biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå, 2003-2008
  • Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2005
  • Tingsnotarie, Malmö tingsrätt och Kronofogdemyndigheten, 2002-2003
Utbildning
  • Jur. kand, Lunds universitet, 2002
  • Studier i ekonomi och samhällskunskap, Lunds universitet, 1998-2000
Språk

Svenska, engelska