Charles Arbro

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 73 Mobil: +46 709 50 72 73 charles.arbro@wistrand.se

Charles Arbro är specialiserad på transaktionsjuridik, finansiering samt fastighetsrätt, men arbetar även löpande med kommersiella avtal, allmänna bolagsrättsliga ärenden och regulatoriska frågor.

Inom fastighetsområden biträder Charles regelbundet klienter avseende entreprenader, kommersiell hyresrätt, fastighetsutveckling och exploatering. Han har särskild erfarenhet av att företräda bostadsrättsföreningar i samband med bland annat upphandlingar, årsstämmor och ansvarsfrågor.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2014-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2013
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2007-2010
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2005-2007
  • Trainee, Danowsky & Partners Advokatbyrå, 2004
  • Stipendiat, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 2004
  • Seminarielärare, Nacka gymnasiums juridikprogram, 2002-2004
Utbildning
  • Studier i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2005
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2004
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2010