Christofer Wilpart

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 04 Mobil: +46 709 50 72 55 christofer.wilpart@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Christofer Wilpart arbetar huvudsakligen med tvistlösning.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2017-2019
  • Bolagsjurist, Collector Bank AB, 2013-2017
Utbildning
  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013
Språk

Svenska, engelska