Elisabeth Salmgren von Schantz

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 15 Mobil: +46 761 15 10 15 elisabeth.salmgren.von.schantz@wistrand.se

Elisabeth Salmgren von Schantz är specialiserad på transaktionsjuridik, aktie- och kapitalmarknadsrätt, kommersiella avtal och allmän bolagsrätt.

Elisabeth har erfarenhet av att bistå i samband med svenska och gränsöverskridande företagsöverlåtelser, investeringar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2020-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2016-2019
  • Secondment, CMS Hasche Sigle, Frankfurt/Berlin, Tyskland, 2017
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2016
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2012
  • Juridikstudier, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, 2010-2011
  • Harvard University, 2007
Språk

Svenska, engelska, tyska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2016