Emilia Ohlin

Advokat Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 14 Mobil: +46 703 47 47 34 emilia.ohlin@wistrand.se

Ladda ner vCard

Emilia Ohlin är specialiserad på miljö- och energirätt samt speciell fastighetsrätt. Emilia har särskild erfarenhet av ärenden avseende tillstånd till miljöfarlig verksamhet, förnybara energikällor (vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi), frågor om markåtkomst, förorenad mark, plan- och bygglovsfrågor, strandskyddsdispenser, avfallshantering och miljöskadestånd.

Emilia har biträtt vid ett flertal tillståndsprocesser och överlåtelser avseende verksamheter som vindkraftsparker, vattenkraftsanläggningar, täkter och industrianläggningar.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2021
Utbildning
  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2017
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2021
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2023: Environment