Emilie Steen

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 36 Mobil: +46 702 82 71 28 emilie.steen@wistrand.se

 

Emilie Steen är specialiserad på miljö- och energirätt samt speciell fastighetsrätt. Emilie har särskild erfarenhet av ärenden avseende vindkraftverk och avfallsanläggningar, förorenad mark, plan- och bygglovsfrågor och andra exploateringsfrågor samt fastighetsbildningsfrågor. Hon har stor erfarenhet av processföring i framför allt mark- och miljödomstolarna, länsstyrelserna och kommunala myndigheter.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2014
  • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 2011
  • Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt, 2009-2011
Utbildning
  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2008
  • European Enviromental Law, Uppsala universitet, 2011-2012
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2014
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2018: Energy, Environment