Erik Hygrell

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 48 Mobil: +46 709 50 72 48 erik.hygrell@wistrand.se

Erik Hygrell är specialiserad inom bolags- och aktiemarknadsrätt och bistår svenska och internationella bolag med bolagsrättslig rådgivning i samband med omstruktureringar, kapitalanskaffningar, incitamentsprogram, årsstämmor, styrelse- och ledningsarbete samt andra ägarrelaterade frågor. Erik bistår även med rådgivning avseende kommersiella avtal i bred bemärkelse.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2005-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2002-2004
  • Biträdande jurist, Ernst & Young, 2000-2002
  • Secondment, Menold & Aulinger Anwaltssozietät, 2000-2001
  • Biträdande jurist, Tisell & Co Advokatbyrå, 1997-1999
  • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 1994-1997
Utbildning
  • LL.M., Eberhard Karls Universität Tübingen, 1995-1996
  • Jur. kand., Uppsala universitet,  1989-1994
  • Juridikstudier, University of Surrey, 1992
Språk

Svenska, engelska, tyska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2002