Felix Rudberg

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 59 Mobil: +46 709 50 72 59 felix.rudberg@wistrand.se

Felix Rudberg arbetar med obeståndsrättslig rådgivning i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2018-
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2016-2018
  • Biträdande jurist, Roschier Advokatbyrå, 2016
Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2016
  • Ekon. kand., Stockholms universitet, 2012
Språk

Svenska, engelska