Frida Toveby

Advokat Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 97 Mobil: +46 730 55 21 97 frida.toveby@wistrand.se

Frida Toveby är specialiserad på arbetsrätt och arbetsrättslig tvistlösning. Frida biträder klienter med alla typer av arbetsrättsrelaterade frågor, inbegripet rådgivning vid företagsöverlåtelser och verksamhetsövergångar, omorganisationer, MBL-förhandlingar, anställnings- och konsultavtal, uppsägningsförfaranden, arbetsmiljöfrågor och hantering av konkurrensklausuler och skydd för företagshemligheter.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2018-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2011-2018
Utbildning
  • Arbetsrätt, Lunds universitet, 2016
  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2011
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2018
  • Arbetsrättsliga Föreningen