Gustav Knopp

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 26 Mobil: +46 703 33 87 05 gustav.knopp@wistrand.se

Gustav Knopp arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling samt EU- och konkurrensrätt. Han har stor erfarenhet av offentlig upphandling, såväl som att genomföra upphandlingar, hålla utbildningar och genomföra överprövningar.

Gustav har även granskat myndigheter i ärenden som gäller upphandlingsskadeavgift och deltagit i räder gällande misstänkta överträdelser mot konkurrenslagstiftningen under sin tid hos Konkurrensverket.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2018-
  • Upphandlingskonsult, AffärsConcept, 2016-2018
  • Föredragande, Konkurrensverket, 2014-2016
Utbildning
  • Jur. kand., Handelshögskolan i Göteborg, 2013
  • Nijmegen Universitet, Nederländerna, 2011
Språk

Svenska, engelska