Gustav Sandberg

Advokat Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 30 Mobil: +46 727 11 63 41 gustav.sandberg@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Gustav Sandberg arbetar med tvistlösning. Han har särskild erfarenhet av att bistå klienter i samband med tvister avseende angrepp på företagshemligheter.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2015-2019
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2013-2015
Utbildning
  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2013
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2019-