Hanna Trygg

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 63 Mobil: +46 701 47 80 12 hanna.trygg@wistrand.se

Hanna Trygg arbetar huvudsakligen med rådgivning inom energirätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt, inbegripet ärenden avseende kommersiell hyres- och nyttjanderätt, entreprenadprojekt, fastighetstransaktioner, upphandlingsfrågor och processföring. Hanna har särskild erfarenhet av arbete med kraft- och värmeproduktionsprojekt, såsom vindkraft och fjärrvärme samt av arbete med ledningsrättsärenden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Bolagsjurist, Göteborg Energi AB, 2016-2019
  • Biträdande jurist, Foyen advokatfirma, 2013-2015
  • Tingsnotarie, Växjö tingsrätt, 2010-2012
  • Biträdande stadsjurist, Helsingborgs stad, 2008-2010
Utbildning
  • Jur. kand., Umeå universitet, 2008
Språk

Svenska, engelska