Hendrik Kangasmuukko

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 69 Mobil: +46 708 99 21 69 hendrik.kangasmuukko@wistrand.se

Hendrik Kangasmuukko är specialiserad på transaktionsjuridik, kapitalmarknadsrätt, börsrätt och finansiering. Han har erfarenhet av inhemska och gränsöverskridande företagsöverlåtelser och investeringar samt finansieringsärenden. Hendrik har särskild erfarenhet av bolagsstyrning och att bistå i samband med årsstämmor i publika bolag. Han är även en återkommande gästföreläsare inom företagsöverlåtelser på juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet
 • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2018
 • Legal Counsel, AkzoNobel, 2011-2014
 • Advokat, Mannheimer Swartling, 2007-2011
 • Advokat, Mannheimer Swartling, New York, USA 2008-2009
 • Biträdande jurist, MAQS Advokatbyrå, 2004-2007
 • Secondment, Krogerus, Helsinki, Finland 2005
 • Secondment, Volvo Aero Corporation, 2004-2007
Utbildning
 • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2004
 • University of Abertay Dundee, 2003
 • European Intellectual Property Law, Stockholms universitet, 2002
Språk

Svenska, engelska, finska

Medlemskap
 • Sveriges advokatsamfund, 2008