Henrik Saalman

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 62 Mobil: +46 768 67 44 16 henrik.saalman@wistrand.se

Henrik Saalman är specialiserad inom företagsöverlåtelser, allmän bolagsrätt och fastighetsrätt. Huvuddelen av Henriks arbete är transaktionsrelaterat och avser köp och försäljning av företag och fast egendom i olika former. Henrik bistår även klienter med rådgivning avseende allmänna bolags- och fastighetsrättsliga frågor såsom aktieägaravtal, optionsprogram samt kommersiella hyresavtal.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2009-2012
  • Internprissättning, PwC, 2007-2009
  • Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt, 2006-2007
Utbildning
  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2006
  • Università Commerciale Luigi Bocconi, 2005
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2012