Ida Johansson

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 88 02 10 Mobil: +46 724 69 90 30 ida.johansson@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Ida Johansson arbetar huvudsakligen med tvistelösning och försäkringsrätt.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2022-
  • Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Karlstad, 2021
  • Domstolshandläggare, Förvaltningsrätten i Karlstad, 2019-2020
Utbildning
  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet, 2022
Språk

Svenska, engelska