Jacob Öryd

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 17 Mobil: +46 730 94 48 36 jacob.oryd@wistrand.se

Jacob Öryd arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistlösning samt arbetsrätt.

Erfarenhet

•  Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
•  Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2020-2021
•  Biträdande jurist, EY Law, 2019-2020

Utbildning

•  Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2019

Språk

Svenska, engelska