Jacob Wårhag

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 88 02 11 Mobil: +46 724 69 90 31 jacob.warhag@wistrand.se

Jacob Wårhag arbetar huvudsakligen med fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och fastighetsfinansiering samt rådgivning i andra fastighetsrättsliga ärenden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2022-
  • Sommarnotarie, Wistrand Advokatbyrå, 2021
Utbildning
  • Juristexamen, Örebro Universitet, 2022
Språk

Svenska, engelska