Jakob Bernander

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 52 Mobil: +46 709 50 72 52 jakob.bernander@wistrand.se

Jakob Bernander är specialiserad på arbetsrätt och tvistlösning. Han har omfattande erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter inom olika branscher och inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden, inbegripet allt från företagsförvärv, verksamhetsövergångar och omstruktureringar till löpande rådgivning, bl.a. avseende utformning av anställningsavtal, fackliga förhandlingar och uppsägningsförfaranden.

Jakob bistår även klienter vid tvister i domstol och skiljeförfaranden samt vid rådgivning avseende kommersiella avtal i bred bemärkelse.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2012-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 1999-2011
  • Biträdande jurist, Landahl Advokatbyrå, 1996-1999
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1993-1995
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 1993
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 1999
Rankningar

‘Jakob Bernander is easy to work with and very service minded.’