Jakob Bernander

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 52 Mobil: +46 709 50 72 52 jakob.bernander@wistrand.se

Jakob Bernander är specialiserad på arbetsrätt och tvistlösning. Han har omfattande erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter inom olika branscher och inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden, inbegripet allt från företagsförvärv, verksamhetsövergångar och omstruktureringar till löpande rådgivning, bl.a. avseende utformning av anställningsavtal, fackliga förhandlingar och uppsägningsförfaranden.

Jakob bistår även klienter vid tvister i domstol och skiljeförfaranden samt vid rådgivning avseende kommersiella avtal i bred bemärkelse.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2012-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 1999-2011
  • Biträdande jurist, Landahl Advokatbyrå, 1996-1999
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1993-1995
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 1993
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 1999
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2022: Employment
‘Jakob Bernander is a specialist in Swedish labour law. I always feel secure when I contact Jakob on various issues in Swedish labour law. He is exceptional in explaining and helping in complex issues and after every contact with Jakob I feel I have received greater knowledge and understanding on how to interpret whatever issue I need help with. I also know that if I can’t reach him right away, he will get back to me shortly. When I need his help to review any type of material, he does this rapidly and thoroughly.’