Jeanette Jönsson

Advokat Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 41 Mobil: +46 702 54 28 30 jeanette.jonsson@wistrand.se

Jeanette Jönsson är specialiserad inom transaktionsjuridik, aktie- och kapitalmarknadsrätt, kommersiella avtal och allmän bolagsrätt. Jeanette har erfarenhet av att bistå i samband med svenska och gränsöverskridande företagsöverlåtelser, investeringar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner. Hon arbetar även med rådgivning avseende immaterialrätt, IT och telekom.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2018-2019
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2017-2018
  • Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 2015-2017
Utbildning
  • Juristexamen, Lunds universitet, 2015
  • Juridikstudier, University of Edinburgh, 2013
Språk

Svenska, engelska