Jerker Christensen

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 507 300 37 Mobil: +46 709 50 30 37 jerker.christensen@wistrand.se

Jerker Christensen arbetar huvudsakligen med tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfaranden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2018-
  • Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt, 2016-2018
  • Universitetsadjunkt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2015-2016
Utbildning
  • Juristexamen, Lunds universitet, 2015
Språk

Svenska, engelska, danska