Jon Meltzer

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 37 Mobil: +46 706 22 12 99 jon.meltzer@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Jon Meltzer arbetar huvudsakligen med tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfaranden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Tillförordnad rådman, Göteborgs tingsrätt, 2020-2021
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2020
  • Hovrättsassessor, Göteborgs tingsrätt, 2017
  • T.f. Hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 2016-2017
  • Tingsfiskal, Alingsås tingsrätt, 2014-2016
  • Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 2013-2014
  • Tingsnotarie, Kalmar tingsrätt, 2011-2013
Utbildning
  • Jur. kand., Lunds universitet, 2011
  • Fil. kand. i statsvetenskap, Göteborgs universitet, 2011
Språk

Svenska, engelska