Jonathan Johansson

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 31 Mobil: +46 703 09 58 87 Jonathan.Johansson@wistrand.se

Expertis

Skatterätt

Jonathan Johansson arbetar framförallt med svensk och internationell inkomstbeskattning.

 

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Tax Associate, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 2018-2019
  • Universitetsadjunkt i skatterätt, Uppsala universitet, 2019-2019
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
Språk

Svenska, engelska