Jörgen Larsson

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 27 Mobil: +46 703 42 05 00 jorgen.larsson@wistrand.se

Jörgen Larsson är specialiserad på kommersiella tvister i domstol och skiljeförfaranden med tonvikt på avtals- och skadeståndsrätt, arbetsrätt, rådgivaransvar, företagshemligheter samt regulatoriska frågor. Han anlitas även regelbundet som medlare och skiljeman.

Jörgen har även omfattande erfarenhet som rådgivare åt arbetsgivare inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden bl.a. biträde vid fackliga förhandlingar, omorganisationer, upprättande av anställningsavtal, avslutande av anställningar samt som ombud, medlare och skiljeman i olika typer av arbetsrättsliga tvister.

Jörgen är ordförande i styrelsen i Västra Avdelningen för Sveriges Advokatsamfund.

Erfarenhet
 • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2009-
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2004-2008
 • Juridisk rådgivare, EUFOR Bosnien-Hercegovina, 2006
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2003-2004
 • Hovrättsassessor, Hovrätten för Västra Sverige, 2003
 • Adjungerad ledamot, Hovrätten för Västra Sverige, 2002-2003
 • Tingsfiskal, Alingsås tingsrätt, 2000-2002
 • Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 1999-2000
Utbildning
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 1996
 • Rijksuniversitet Limburg, Maastricht, 1995-1996
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
 • Sveriges advokatsamfund, 2004
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2020: Employment