Josefin Jansson

Advokat / Specialist Counsel Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 63 Mobil: +46 709 50 72 63 josefin.jansson@wistrand.se

Josefin Jansson är specialiserad på transaktionsjuridik och fastighetsrelaterad rådgivning. Hon har stor erfarenhet av att bistå svenska och internationella klienter med rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, joint ventures, förvärv och avyttring av fastighetsbolag och fastighetsbestånd och andra fastighetsrelaterade ärenden, inbegripet fastighetsfinansiering, fastighetsutveckling och exploatering samt kommersiell hyresrätt.

Josefin arbetar även löpande med allmän avtals- och bolagsrättslig rådgivning.

Erfarenhet
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2018-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2013-2017
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2009-2013
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2009
  • Juridikstudier, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2008
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2013
  • Fastella
  • Fastino