Karin Göranson

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 32 Mobil: +46 709 17 04 31 karin.goranson@wistrand.se

Karin Göranson arbetar huvudsakligen med EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling samt bolagsrätt. Karin bistår även klienter i samband med ärenden avseende fastighets-, entreprenad-, miljö- och förvaltningsrätt samt med frågor härrörande från offentlig rätt i allmänhet.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-
  • Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-2017
  • Notarie, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2014-2016
  • Jurist, Lotteriinspektionen, 2014
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2014
  • Fil. kand. företagsekonomi, Uppsala universitet, 2013
  • University of Maryland, Washington DC, 2007-2009
  • Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013
Språk

Svenska, engelska, franska