Karin Svensson

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 507 300 20 Mobil: +46 761 15 10 20 karin.svensson@wistrand.se

Karin Svensson är specialiserad på kommersiell tvistlösning och agerar som ombud för såväl svenska som utländska klienter i förmögenhetsrättsliga tvister. Hon biträder klienter i allmän domstol samt skiljeförfaranden. Karin bistår företag med löpande rådgivning i allmänna affärsjuridiska frågor.

Karin Svensson arbetar även med obeståndsrättslig rådgivning i samband med konkurser.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand advokatbyrå, 2022-
  • Biträdande jurist och advokat, Lindskog Malmström advokatbyrå, 2017-2022
  • Biträdande jurist, A1 Advokater, 2015-2016
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2013-2015
Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms universitet 2013
Språk

Svenska, engelska, tyska

Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund
  • Unga obeståndsjurister