Lars Thunberg

Advokat / Managing Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 86 Mobil: +46 709 72 52 80 lars.thunberg@wistrand.se

Lars Thunberg är specialiserad inom bolagsrätt och kommersiella avtal samt fastighetsrelaterade ärenden. Han har omfattande erfarenhet av att bistå klienter inom en rad olika branscher avseende ett brett spektrum av bolagsrättsliga ärenden och kommersiella avtal, inbegripet gränsöverskridande transaktioner.

Lars är Managing Partner för Wistrand Göteborg.

Erfarenhet
  • Managing Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2008-
  • Advokat, Wistrand Avokatbyrå, 2004-2008
  • Tingsnotarie, Mölndals tingsrätt, 1999-2000
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 1998-2004
Utbildning
  • Jur. Kand., Lunds universitet, 1998
  • LL.M., Queen Mary and Westfield College, 2001
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2004