Lars Thunberg

Advokat / Managing Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 86 Mobil: +46 709 72 52 80 lars.thunberg@wistrand.se

Lars Thunberg är specialiserad inom bolagsrätt och kommersiella avtal samt fastighetsrelaterade ärenden. Han har omfattande erfarenhet av att bistå klienter inom en rad olika branscher avseende ett brett spektrum av bolagsrättsliga ärenden och kommersiella avtal, inbegripet gränsöverskridande transaktioner.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2008-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2004-2008
  • Tingsnotarie, Mölndals tingsrätt, 1999-2000
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 1998-2004
Utbildning
  • Jur. Kand., Lunds universitet, 1998
  • LL.M., Queen Mary and Westfield College, 2001
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2004
Rankningar

Recommended lawyer, Legal 500 2019: Shipping