Lennart Ernstson

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 23 Mobil: +46 709 50 72 23 lennart.ernstson@wistrand.se

Lennart Ernstson är specialiserad på och har omfattande erfarenhet av fastighetsrelaterad rådgivning, inbegripet fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och exploatering, kommersiell hyresrätt samt förvaltning av fastigheter.

Lennart biträder även med rådgivning avseende kommersiella avtal och allmäna bolagsrätta ärenden, med särskild inriktning mot idrotts- och mediabranschen.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2002-
  • Biträdande jurist, Kilpatrick Stockton, 2001-2002
  • Biträdande jurist, Ernst & Young, 2000-2001
  • Biträdande jurist, CMS Tisell Advokatfirma, 1995-1999
  • Juridiska avdelningen, Stockholms stad, 1993-1994
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1991-1992
Utbildning
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 1991
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2002
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2018: Real Estate