Louise Berlin

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 47 Mobil: +46 704 17 27 27 louise.berlin@wistrand.se

Ladda ner vCard

Louise Berlin rådger huvudsakligen inom aktie- och kapitalmarknadsrätt, allmän bolagsrätt samt företagsöverlåtelser (M&A) och investeringar. Louise har bred erfarenhet av att bistå klienter i samband med bl.a. kapitalanskaffningar, bolagsstämmor, incitamentsprogram och offentliga uppköpserbjudanden.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand, 2023
  • Advokat, Synch Advokat, 2022-2023
  • Advokat, Walthon Advokater, 2020-2022
  • Biträdande jurist, Walthon Advokater, 2018-2020
  • Biträdande jurist, Andulf Advokat, 2017
  • Tingsnotarie, Skellefteå tingsrätt, 2015-2017
  • Upphandlare och avtalsjurist, FMV och Försvarsmakten, 2012-2015
Utbildning
  • Jur. kand., Stockholms universitet 2011
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2020