Louise Lindahl

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 17 Mobil: +46 739 16 59 06 louise.lindahl@wistrand.se

Louise Lindahl arbetar huvudsakligen med rekonstruktions- och insolvensförfaranden samt rådgivning avseende andra obeståndsrättsliga ärenden. Louise bistår även med rådgivning avseende arbetsrätt samt vid tvistlösning.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-
  • Biträdande jurist, Ackordscentralen, 2014-2017
Utbildning
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2015
  • Affärsjuridisk mastersexamen, Linköpings Universitet, 2014
  • LL.M. in International Business Law, London School of Business and Finance, 2013
Språk

Svenska, engelska