Marek Keller

Advokat / Specialist Counsel Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 36 Mobil: +46 709 50 72 36 marek.keller@wistrand.se

Marek Keller är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med rådgivning avseende frågor som förekommer i företag med ekonomiska problem och åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare. Han verkar även regelbundet som ombud i samband med tvistlösning inom olika branscher och verksamhetsområden.

Erfarenhet
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2020-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2013 och 2020-
  • Universitetsadjunkt, Uppsala universitet, lärare i sak-, exekutions- och insolvensrätt respektive processrätt, 2018-2020
  • Doktorand i civilrätt, Uppsala universitet, 2013-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2009-2013
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2007-2009
Utbildning
  • Juris doktorsexamen i civilrätt, Uppsala universitet, 2020
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 2007
Språk

Svenska, engelska, polska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund