Maria Kosteska Fägerquist

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 31 Mobil: +46 768 69 70 94 maria.kosteska.fagerquist@wistrand.se

Maria Kosteska Fägerquist är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Hon har agerat ombud inom ett stort antal områden såsom aktie- och inkråmsöverlåtelser,  fastighetsöverlåtelser, leveransavtal, enkla bolag, aktieägaravtal,  och inom många olika branscher såsom bilindustri, entreprenad, restaurang, hotell- och fastighet. Maria har särskild erfarenhet av att företräda revisionsbyråer och revisorer, advokatbyråer och advokater, tekniska konsulter och andra rådgivare i skadeståndstvister.

Maria är även specialist inom arbetsrätt och företräder regelbundet arbetsgivare i arbetsrättsliga frågeställningar och biträder bl.a. vid MBL-förhandlingar, verksamhetsövergångar, uppsägningsförfaranden samt arbetsmiljöfrågor.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2015-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2010-2015
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2006-2007
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2005-2010
Utbildning
  • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2005
Språk

Svenska, engelska, serbiska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2010
Rankningar

Recommended Lawyer, Legal 500 2019: Dispute Resolution

Recommended Lawyer, Legal 500 2019: Employment