Mariélle Norbäck

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 98 Mobil: +46 709 50 72 98 marielle.norback@wistrand.se

Mariélle Norbäck arbetar med obeståndsrättslig rådgivning i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017
  • Tingsnotarie, Lycksele tingsrätt, 2015-2017
Utbildning
  • Juristexamen, Umeå universitet, 2015
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Unga obeståndsjurister