Max Freire Zetterström

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 30 Mobil: +46 709 50 72 95 max.zetterstrom@wistrand.se

Ladda ner vCard

Expertis

Tvistlösning

Max Freire Zetterström arbetar huvudsakligen med tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfaranden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 2019-2021
  • Biträdande jurist, Lebenberg Advokatbyrå, 2017-2019
  • Personlig handläggare, Försäkringskassan, 2017
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
  • Statsvetenskap, University of Oregon, 2015-2016
Språk

Svenska, engelska