Michaela Örtberg

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 79 Mobil: +46 702 55 64 34 michaela.ortberg@wistrand.se

Michaela Örtberg arbetar huvudsakligen med kommersiella avtal och allmänna bolagsrättsliga frågor, samt med rådgivning avseende IT & telekom och offentlig upphandling.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2020 –
Utbildning
  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2021
Språk

Svenska, engelska